You are currently viewing Успешно лиценцирање тренера у склопу акције „Буди здрава вежбај са нама“

Успешно лиценцирање тренера у склопу акције „Буди здрава вежбај са нама“

Претходних година Спортски савез општине Кучево је радио на имплементацији прописа које је наметнуо Закон о спорту. У 2021.години акценат у раду Спортског савеза био је на повећању броја жена и деце који се баве спортом, па је започето неколико пројеката у сарадњи са Спортским Савезом Србије, од којих је један ‘’Буди здрава – вежбај са нама!’’. 

У склопу тог пројекта, извршено је лиценцирање тренера које ће и у наредном периоду водити исти. Лиценцирање је извршено у складу са правилима Боди билдинг и фитнес савеза Србије и Драгана Милошевић је заслужено добила Ц лиценцу којом може успешно да реализује програм ‘’Буди здрава – вежбај са нама!’’ који је један од приоритетних програма Спортског савеза Србије.

#sportskisavezsrbije#budizdravavezbajsanama#sportskisavezkucevo