You are currently viewing Сајам спорта 2018.

Сајам спорта 2018.

Савез за школски спорт је, заједно са Спортским савезом и наставницима Физичког фаспитања и ове године одвео ученике на Сајам спорта.