You are currently viewing Постављен први од три дела трибина на мултифункционалном терену!

Постављен први од три дела трибина на мултифункционалном терену!

Спортски савез Општине Кучево је ове године успешно реализовао први део пројекта постављања трибина на мултифункционалном терену у Средњој школи, тренутно су у изради и остала два дела, самим тим терен ће имати комплетно функционалне трибине до краја 2018. године!