You are currently viewing ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

РАСПИС ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ

Обавештавају се спортске организације општине Кучево  да сходно Правилнику о категоризацији спортских организација у општини Кучево бр. III-06-3-11/2017/25 најкасније до 31.01.2020. године доставе Упитник за категоризацију спортских организација одштампан на обрасцу бр. 1 – УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, са пратећом документацијом којом се доказује испуњеност утврђених критеријума за рангирање.

Упитник доставити поштом или лично (на писарници Општинске управе Кучево) на адресу: Општинска управа Кучево, Светог Саве 76, са назнаком Комисији за категоризацију спортских организација.

Спортске организације које неблаговремено  доставе тражене податке или доставе податке који су нетачни у односу на оне на основу којих се врши рангирање искључују се из поступка рангирања као и са утврђене ранг-листе.

Образац број 1  – Упитник за категоризацију спортких организација можете преузети на званичној интернет презентацији општине Кучево на веб-адреси:  http://www.kucevo.rs/servis-gradana/konkursi-javni-pozivi-2020/sport-2021.php – „ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 – Упитник за категоризацију спортксих организација“ или путем директне веб-адресе: http://www.kucevo.rs/modules/download_gallery/dlc.php?file=2124

ИЗВОР: http://www.kucevo.rs/servis-gradana/konkursi-javni-pozivi-2020/sport-2021.php