You are currently viewing Обавештење и информације о вакцинацији

Обавештење и информације о вакцинацији

У целости вам прослеђујемо допис од стране Министарства омладине и спорта а везано за информације о вакцинацији.

Kако би у свему располагали свим потребним информацијама у вези за вакцинацијом, Министарство омладине и спорта је прибавило стручно мишљење Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ које интегрише сва најчешће постављана питања у односу на вакцинацију, а која се односе на временски период између вакцине и ревакцине, евентуалне контрадикције и мере опреза и сл, те вам исто достављамо у целости с молбом да сви спортисти и спортски стручњаци првенствено, али и друга лица у ингеренцији директној и индеректној савеза буду по приоритету одмах информисана. Посебно молимо да здравствене комисије, односно лица која прате рад у савезу буду информисани како би адекватно и благовремено поступали у вези са вакцинацијом лица из надлежности савеза.

Такође, достављамо и линк, на коме се налазе најчешћа питања и одговори о болести узрокованој новим корорнавирусом COVID-19.

http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=205 и наравно остајемо у свему на располагању са сва евентуална на даље отворена питања, а све у најбољем интересу заштите здравља свих лица у систему спорта Републике Србије што нам је заједнички примарни циљ.