You are currently viewing Министарство омладине и спорта расписало је Конкурс за опремање школа спортским реквизитима!

Министарство омладине и спорта расписало је Конкурс за опремање школа спортским реквизитима!

Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за 2020. годину за достављање предлога посебног програма у области спорта у Републици Србији са дефинисаним програмским задатком: „Опремање основних и средњих школа спортском опремом и реквизитима у оквиру затворених простора, и то великих и малих спортских школских сала“

Рок за достављање предлога програма је осам дана од објављивања Јавног позива.

Право учешћа по Јавном позиву:

Предлоге посебног програма могу у складу са чланом 116. став 4. Закона о спорту да поднесу Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије у своје име и у име својих чланова, као и друге организације у области спорта.

Извор: https://www.mos.gov.rs/vest/ministarstvo-omladine-i-sporta-raspisuje-javni-poziv-za-2020-godinu-za-dostavljanje-predloga-posebnog-programa-u-oblasti-sporta-u-republici-srbiji-sa-definisanim-programskim-zadatkomopremanje-osnovnih-i-srednjih-skola-sportskom-opremom-i-rekvizitima