You are currently viewing Јавни позив за финансирање спорта у 2020. години

Јавни позив за финансирање спорта у 2020. години

Локална самоуправа расписала је Конкурс за доделу средстава за финансирање/суфинансирање програма за задовољење потреба грађана за бављење спортом. На основу Закона о спорту, сви заинтересовани клубови са територије наше општине могу поднети своје предлоге програма Спортском савезу најкасније до 25.05.2019. године, како би Савез исте обрадио и на време доставио Комисији за одобрење годишњих програма.

Одлуку (и образац пријаве) можете наћи на сајту општине док све остале информације можете добити у просторијама Савеза сваког радног дана.