О НАМА

Спортски савез општине Кучево основан је 2004.године, на иницијативу проф. Бојовић Слободана, а формирали су га клубови који су тада били активни у нашем граду (ББК „Универзум“, ЖРК „Кучево, КК „Кучево – Петровић 2003“, СТК „Кучево“, ШК „Звижд“ и ЖРК „Хендбол – Ерић“). Тадашњи циљ је био окупљање клубова на једном месту како би, заједно, учествовали у тадашњем спортском животу општине. У почетку, пун ентузијазма, Савез је радио на омасовљењу спортских активности и подстицању младих на бављење спортом, али је акценат стављен на рукомет и фудбал, који су били најмасовнији спортови. Доношењем новог Закона о спорту 2016.године, дошло је до великих промена самом Савезу. Донесен је нови Статут, нови Правилник о финансирању потреба грађана и сви нормативни акти које је Министарство захтевало. 

Како је Кучево мала општина, и клубови су организационо мали, па се комплетна администрација и руководство састоји од најчешће једног човека, који нема пуно знања и вештина да решава све бирократске проблеме које је Закон о спорту ставио пред спортске организације. Такође, Закон је делегерао неколико активности које територијални савези треба да испуне у смислу финансирања/суфинансирања задовољења потреба грађана за бављењем спортом на територији општине Кучево.

Како би се задовољиле потребе грађана и испунили сви потребни критеријуми за финанисрање/суфинансирање спортских организација од стране општине Кучево, Програмом развоја спорта на територији општине Кучево Спортски савез је препознат као организација од интереса за развој спорта, те општина Кучево финансира активности Савеза, који, заузврат, преузима на себе огроман део послова везаних за финансирање спортских организација. Тако је Савез преузео на себе помоћ у припреми пројеката својих чланица – спортских организација, припрему и ажурирање комплетне документације организација, припрему и предају захтева за средства према буџету општине Кучево (на основу Уговора о финансирању/суфинансирању), извештавање о утрошку средстава и испуњењу циљева програма и пројеката спортских организација. Тиме Савез има комплетну евиденцију о свим средствима које организације – чланице добију од буџета општине Кучево и може, у сваком тренутку да поступи у складу са Законом у колико уочи неку неправилност у утрошку буџетских средстава, али и осталих средстава које организације прикупе (спонзорски уговори, донације, издавање објеката, пружање услуга….). Такође, Савез је преузео на себе и организацију спортских манифестација које су значајне за општину Кучево али и веће пројекте као што је изградњу и унапређење спортске инфраструктуре.

Иако је мали, Спортски савез општине Кучево тежи да буде лидер у целој општини и, својом препознатљивом организационом културом покаже како требају да изгледају и неке веће организације, како у нашој општини, тако и на територији целог Браничевског округа. До сада смо имплементирали све оно што је Закон о спорту захтевао од територијалних спортских савеза, али смо увели неке дужности и обавезе којима пружамо помоћ, не само нашим чланицама, већ и органима општине Кучево, чиме оправдавамо финансирање од стране грађана.

Канцеларија Савеза отворена је сваким радним даном од 08:00 – 14:00 у ул.Светог Саве 114 (зграда Месне заједнице).

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ:
ПИБ 103461125
МБ 07281722
РАЧУНИ:
Управа за трезор: 840-1303763-73
Поштанска штедионица: 200-3027790101027-93
Комерцијaлна банка: 205-234696-26
Комерцијална банка: 205-0070800048549-72 девизни рачун

Претрага

Спортски савез Србије
Спортски савез Србије
Ministarstvo omladine i sporta
Министарство омладине и спорта
Савез за школски спорт Србије
Савез за школски спорт Србије
Савез за рекреативни спорт Србије
Савез за рекреативни спорт Србије
Олимпијски комитет Србије
Олимпијски комитет Србије
Атлетски савез Србије
Атлетски савез Србије
Фудбалски савез Србије
Фудбалски савез Србије
Рукометни савез Србије
Рукометни савез Србије