СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Избор писма

grbkucevo
Општина Кучево
grb trke
Атлетска трка "Хомољски Мотиви"
grbjkp
Јавно комунално предузеће Кучево

ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

РАСПИС ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ

Обавештавају се спортске организације општине Кучево  да сходно Правилнику о категоризацији спортских организација у општини Кучево бр. III-06-3-11/2017/25 најкасније до 31.01.2020. године доставе Упитник за категоризацију спортских организација одштампан на обрасцу бр. 1 – УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, са пратећом документацијом којом се доказује испуњеност утврђених критеријума за рангирање.

Упитник доставити поштом или лично (на писарници Општинске управе Кучево) на адресу: Општинска управа Кучево, Светог Саве 76, са назнаком Комисији за категоризацију спортских организација.

Спортске организације које неблаговремено  доставе тражене податке или доставе податке који су нетачни у односу на оне на основу којих се врши рангирање искључују се из поступка рангирања као и са утврђене ранг-листе.

Образац број 1  – Упитник за категоризацију спортких организација можете преузети на званичној интернет презентацији општине Кучево на веб-адреси:  http://www.kucevo.rs/servis-gradana/konkursi-javni-pozivi-2020/sport-2021.php – „ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 – Упитник за категоризацију спортксих организација“ или путем директне веб-адресе: http://www.kucevo.rs/modules/download_gallery/dlc.php?file=2124

ИЗВОР: http://www.kucevo.rs/servis-gradana/konkursi-javni-pozivi-2020/sport-2021.php


Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Претрага

Спортски савез Србије
Спортски савез Србије
Ministarstvo omladine i sporta
Министарство омладине и спорта
Савез за школски спорт Србије
Савез за школски спорт Србије
Савез за рекреативни спорт Србије
Савез за рекреативни спорт Србије
Олимпијски комитет Србије
Олимпијски комитет Србије
Атлетски савез Србије
Атлетски савез Србије
Фудбалски савез Србије
Фудбалски савез Србије
Рукометни савез Србије
Рукометни савез Србије
Close Menu